Yabancı Dil Seviyenizi Öğrenin! Online Dil Testi!
Vize Rehberi

Malta Vize Rehberi

Malta Öğrenci Vizesi için Gerekli Belgeler

Malta Vize Başvuruları

Malta Konsolosluğu İçin Gereken Evrak Listesi

En az 1 yıllık pasaportunuz.

Varsa eski pasaportunuz.

Malta Konsolosluğu vize başvuru formu. Konsolosluktan alınmalıdır.

4 adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı. Bilgisayardan taranmış kopyalar kabul edilmez.

Nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Sizi finanse eden kişinin en az 2-3 aylık hareket gösteren banka hesap cüzdanı fotokopisi.

Sizi finanse eden kişinin, sizin tüm okul ve yaşam giderlerinizi karşılayacağını kabul ve taahhüt ettiğini belirten yazı.

*Başvuru sahibinin herhangi bir geçim aracına sahip olmaması durumunda, Malta Baş Konsolosluğunun belirlediği formatı kullanarak okul ve konaklama masrafları dışında, Malta'daki masraflarını ödeyeceklerini onaylayan ebeveynler ya da yakın akrabalardan noter onaylı mektup. Ebeveynlerin mali durumlarını kanıtlayan belge. (istihdam belgeleri/banka hesapları, vs.)

Öğrencinin Malta ’da geçimini sağlayan kişinin;
a) Ticaret ve sanayi odasından alınacak faaliyet belgesi ve zarar göstermeyen vergi levhası fotokopisi.
b) İmza sirküleri, resmi gazetede çıkan kuruluş ilanı fotokopileri.
c) Birkaç aylık maaş bordrosu fotokopileri. 

Çalışıyorsanız çalıştığınız şirketten izinli olduğunuzu dönüşünüzde işinize devam edebileceğinizi gösteren antetli kağıda mektup, faaliyet belgesi, zarar göstermeyen vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri, resmi gazetede çıkan kuruluş ilanı fotokopileri ve birkaç aylık maaş bordrosu fotokopileri.

Konsolosluk vize departmanına hitaben dilekçe.

Varsa tapu fotokopileri

Malvarlığınızı göstereceğinize inandığınız belgeler ( Araba Ruhsatı fotokopisi, Hisse Senedi fotokopisi, vs. )

Erkekler için askerlik terhis/tecil belgesi.

Evli iseniz evlilik cüzdanı.
Mezun olanlar için aldığınız son diploma veya eşdeğer belge ve transkript.

Öğrenciyseniz yeni tarihli öğrenci belgesi ve transkript.

Okul kabul formunun aslı ve fotokopisi. Bunun içerisinde olması gereken maddeler aşağıdaki gibidir;
a) Kurs ücreti ve ödendi ise makbuzu,
b) Konaklama detaylarınız ve tutarı,
c) Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz,
d) Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri,

Savcılıktan alınmış adli sicil belgesi.

Vize ücreti. Konsoloslukta yatırılacaktır.

Seyahat süresini kapsayan 30.000 € teminatlı seyahat sağlık sigortası.

Anne veya babanın geçerli ya da eski Almanya vizesi varsa fotokopileri.

18 yaşının altında anne-baba/veli ile seyahat etmeyen tüm çocuklar yanlarında ebeveynleri/yasal velileri tarafından çocuklarının seyahat etmelerine izin verdiklerini teyit eden noter tasdikli belge 
( aslı+fotokopisi ) İngilizce olması zorunludur.

YURTDIŞI DİL OKULU ARA